RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020

Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020

cz pl
Evropská unie
Euroregion Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Regional Development Agency (RDA) ve spolupráci s partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis realizuje samostatný projekt „Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014- 2020“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Hlavní náplní projektu je uspořádání šesti jednodenních školení určených primárně pro starosty a zástupce neziskových organizací plánující přípravu nových projektů v programovacím období 2014 - 2020 do programu přeshraniční spolupráce. Před ukončením projektu bude také uspořádáno dvoudenní závěrečné setkání hlavních aktérů a zájemců o spolupráci.

Základní data o projektu:

Název projektu:
Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020, CZ.3.22/3.3.02/14.04268
Trvání projektu:
8 měsíců (listopad 2014 - červen 2015)
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Program:
Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL, prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství, opatření: 3.3. Fond mikroprojektů, Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF
Celkový rozpočet:
16.268,80 EUR
Dotace:
13.828,48 EUR (85%)
Logo RDA

Příjemce:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: + 420 494 535 095
Fax: + 420 485 152 791
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz 
Euroregion Glacensis

Partner:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroreginu Glacensis
Lukasiewicza 4a/2, 57-300 Klodsko
Tel.: +48 748 677 130
Fax: +48 748 659 166
e-mail: biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl
 
 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce jako takové. Snahou je rozptýlit mýty o nespolehlivosti zahraničních partnerů, které často vyvstávají díky špatné komunikaci a přístupu v době formování partnerství a přípravě projektového záměru. Cílem je zvýšení dovedností v této klíčové fázi formování budoucí důvěry, která je zásadní pro úspěšnou realizaci společných projektů. Dalším cílem je zvýšit povědomí o podmínkách OPPS ČR - PR pro nové programovací období 2014 - 2020 a bližší vysvětlení specifik a změn, které budou žadatelé muset zvládnout. Uskutečněním projektu dojde zprostředkovaně k upevněn přeshraničních vazeb na česko-polském pohraničí a bude posílen další rozvoj společných přeshraničních aktivit a tím dojde ke zvýšení absorpčních kapacit pro čerpání finančních prostředků z programu přeshraniční spolupráce OPPS ČR-PR. Snahou je aby území Euroregionu Glacensis bylo schopno i nadále čerpat prostředky na přeshraniční aktivity.
 
 

Cílové skupiny:

Starostové a zástupci obcí a měst na území Euroregonu Glacensis, projektoví manažeři,
představitelé ostatních neziskových organizací na území Euroregionu Glacensis,
zájemci zabývající se česko-polskou přeshraniční spoluprací.
 
 

Popis aktivit projektu:

1. Vydání propagačních materiálů - leták, pozvánky, bloky
 
2. Poskytování propagace a popularizace projektu na webových stránkách RDA
 
3. Uspořádání šesti jednodenních školení určených primárně pro starosty a zástupce neziskových organizací plánující přípravu nových projektů v programovacím období 2014 - 2020 do programu přeshraniční spolupráce. Školení si kladou za cíl zvýšit zájem o spolupráci s polskými subjekty a tím i zájem o spolupráci jako takové,zejména v oblastech s nízkým zájmem o přeshraniční spolupráci, jak tomu bylo v minulém programovacím období 2007 - 2013 (Pardubický kraj, Šumpersko ...). Na každé školení se počítá s účastí cca 20 osob. Účastníkům bude poskytnuto občerstvení. Školení se také bude účastnit externí polský školitel, který osvětlí danou problematiku z pohledu polské strany.
 
4. Uspořádání dvoudenního závěrečného setkání hlavních aktérů a zájemců o spolupráci. Jeden den proběhne závěrečné hodnocení projektu, účastníci budou mít možnost zajistit si projektového partnera k jejich novému projektovému záměru, protože proběhne tzv. burza partnerů/záměrů, dozví se poslední aktuální novinky pro období 2014 - 2020. Druhý den budou účastníci absolvovat exkurzy na ukázky již zrealizovaných projektů přeshraniční spolupráce z minulého období, kde budou mít možnost se přesvědčit jakým způsobem se formoval projektový záměr až do fáze úspěšné realizace. Plánovaná účast je cca 45 osob, kterým bude poskytnuto občerstvení a ubytování.
 

 

REALIZACE PROJEKTU

 

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

"JAK NA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI v období 2014-2020"

 
                              Informační leták na seminář
 
     

 SEMINARIUM SZKOLENIOWE

"Jak podejść do współpracy transgranicznej

w okresie 2014-2020"

 
                              Szkoleniowe seminarium

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ

 

Návratku zašlete faxem do sekretariátu Euroregionu Glacensis, fax. číslo 494 535 095 nebo e-mailem na martina.doskocilova@rda-rk.cz.      

Prosimy o przesłanie potwierdzenia faxem do sekretariatu Euroregionu Glacensis, nr faxu +420 494 530 453 lub emailem na adres martina.doskocilova@rda-rk.cz. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

 

14.4.2015 - Suchý Vrch, Kramářova chata, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka   Zaproszenie, potwierdzenie udziału

Fotogalerie ze semináře:
Seminář Suchý vrch
Seminář Suchý vrch
Suchý vrch - formování projektových záměrů

21.4.2015 - Kostelecká Lhota, Hostinec u Hubálků, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka   Zaproszenie, potwierdzenie udziału

Fotogalerie ze semináře:
Seminář Kostelecká Lhota
Seminář Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota - formování projektů

5.5.2015 - Vrchlabí, Krkonošské centrum environmentální výchovy - KRTEK, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka   Zaproszenie, potwierdzenie udziału

Fotogalerie ze semináře:
Seminář Vrchlabí
Seminář Vrchlabí
Seminář Vrchlabí

 7.5.2015 - Meziměstí, Centrum Walzel, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka   Zaproszenie, potwierdzenie udziału

Fotogalerie ze semináře:
Seminář Meziměstí
Seminář Meziměstí
Meziměstí - formování projektů

18.5.2015 - Golf & Spa Resort, Kunětická hora, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka    Zaproszenie, potwierdzenie udziału

Fotogalerie ze semináře:
Seminář Kunětická hora
Seminář Kunětická hora
Seminář Kunětická hora

19.5.2015 - Velké Losiny, Hotel Diana, SEMINÁŘ JIŽ NAPLNĚN!!!

Pozvánka, návratka    Zaproszenie, potwierdzenie udziału
 
Fotogalerie ze semináře:
Seminář Velké Losiny
Seminář Velké Losiny
Seminář Velké Losiny - formování záměrů

 

MAPA, aneb KUDY KAM - GPS

 
       Letk RDA_2.strana
 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz