RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje

BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje

logo_link

O PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva pro nezaměstnané osoby (BEC2) jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a lokálního rozvoje. BEC2 vychází ze zkušeností s aplikací původního modelu BEC1 a zahraniční praxe.

Model podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev je zaměřen na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru. Je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje metoda BEC, poskytuje podporu pro sebezaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce založených na principech sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Metoda umožňuje začínajícím podnikatelům (zaměstnancům družstva) experimentovat s jejich podnikatelským nápadem. Vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucí ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich vlastních firem.

Metoda BEC byla již pilotně testována v rámci několika projektů v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Současně realizovaný projekt „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“, oproti pilotním projektům, si klade za cíl vytvoření předpokladů pro udržitelnost modelu a jeho upscaling.

Projekt je realizován na území Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Královéhradeckého kraje ve spolupráci s MAS Moravská brána, Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Regional Development Agency. Klíčovými aktéry jsou krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí a Hranická rozvojová agentura. Zahraničním partnerem je francouzská organizace Alternatives Sans Frontières.

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Oslovení cílových skupin a nábor účastníků 01-02/2017

Fáze vzdělávání 03-07/2017

Testování podnikání na 6 - 12 měsíců 07/2017 - 06/2018

Vlastní nezávislé podnikání / sebezaměstnávání od 01/2018

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

Primární cílová skupina pro pilotní ověření BEC2 v jednotlivých regionech:

- uchazeči o zaměstnání,

- neaktivní osoby,

- zájemci o zaměstnání,

- osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.

Sekundární cílová skupina pro šíření metodiky inovačního řešení BEC2:

- orgány veřejné správy - krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky nad rámec hlavních klíčových stakeholderů inovace BEC2, krajské a obecní úřady,

- zaměstnavatelé, zaměstnanci NNO a sociálních podniků - místní akční skupiny, podnikatelské inkubátory apod.

CO PROJEKT NABÍZÍ:

Pro zájemce o rozjezd podnikání a jeho podporu v rámci projektu, kteří splňují základní vymezení primární cílové skupiny:

-  vzdělávání „Základy podnikání“,

-  individuální a skupinové poradenství v různých oblastech podnikání,

-  testování podnikání pod záštitou BEC družstev v jednotlivých regionech s podporou zajištěného příjmu na 6-12 měsíců,

-  vlastní nezávislé podnikání/sebezaměstnání.

Pro zájemce o aplikaci metody BEC2 a její šíření do dalších regionů:

-  zaevidování v databázi potenciálních zájemců o aplikaci metody BEC2 v jiných regionech,

-  účast na kulatých stolech,

-  členství v Platformě BEC2 pro upscaling,

-  metodiku inovačního řešení BEC2.

Pro krajské úřady:

-  Účast na kulatých stolech zaměřených na hledání vhodných způsobů aplikace BEC2 na další struktury a nástroje místního rozvoje k zajištění vícezdrojového financování.

 

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH AKTIVIT:

Projekt je realizován prostřednictvím pěti klíčových aktivit, které jsou vzájemně provázány a vytváří ucelené schéma realizace projektu.

 

Jedná se o následující klíčové aktivity (KA):

KA1 - Vytvoření metodiky inovačního řešení BEC2

KA2 - Pilotní ověření BEC2 v Moravskoslezském, Pardubickém a Královéhradckém kraji na různých úrovních místního rozvoje

KA3 - Aplikace BEC2 na další struktury a nástroje místního rozvoje

KA4 - Vytvoření platformy BEC2 pro upscaling

KA5 - Evaluace

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

-       90 zájemců se účastní pilotního ověření, 45 % by mělo pokračovat jako SVČ nebo v rámci BEC2,

-       81 absolvuje vzdělávací kurz Základy podnikání,

-       40 účastníků získá mzdový příspěvek na dobu 6-12 měsíců k otestování svého podnikatelského záměru,

-       2 stávající a 3 nová podnikatelsko-zaměstnanecká družstva uplatňují metodu BEC2,

-       vytvoření platformy pro upscaling,

-       zavedení systému napojení BEC 2 na nástroje APZ a lokálního rozvoje.

 

KONTAKTY:

 

Partneři:

Kontakt pro Pardubický / Královehradecký kraj:

Regional Development Agency

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Odborný regionální pracovník: Markéta Nyčová

Tel.: +420 722 925 272

E-mail: marketa.nycova@rda-rk.cz

Web: www.rda-rk.cz

 

 Logo RDA - modré

Realizátor projektu:

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Metodik projektu: Ivo Škrabal

Tel: +420 777 793 714

Mentor cílové skupiny: Eva Škrabalová

Tel: +420 777 606 368

E-mail: sumperk@cpkp.cz

Web: www.cpkp.cz

 


 

Kontakt pro Moravskoslezský kraj:

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Odborný regionální pracovník: Vojtěch Beck

Tel: +420 605 886 278

E-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz

Web: www.klastr-socialnich-podniku.cz

Kontakt pro Olomoucký kraj:

MAS Moravská brána

Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou

Odborný regionální pracovník: Jana Gazdíková

Tel: +420 486 019

E-mail: Gazdikova.j@seznam.cz

Web: www.mas-moravskabrana.cz

Zahraniční partner:

Alternatives Sans Frontières (ASF)
http://www.energies-alternatives.pro/

FB
 

REALIZACE PROJEKTU

 
Leták
Leták
Informační kampaň a nábor účastníků
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz